Sväté omše počas letných prázdnin

 

Pondelok

630

1500 Eucharist. adorácia

1800

Utorok

630

1800

Streda

630

1800

Štvrtok

630

1800

Piatok

630

1800

Sobota

630

*700

1800

Nedeľa

700

800

930

1800

 

* Prvá sobota v mesiaci – Fatimská pobožnosť + sv. omša

 

 

Kancelária Farského úradu: 

- každý pracovný deň po večernej sv. omši    

*Okrem prikázaných sviatkov v pracovných dňoch.

 

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign