Sväté omše vo farnosti

Pondelok

630

*720

 

1800

Utorok

630

 

1800

Streda

630

 

1800

Štvrtok

630

 

1630

1800

Piatok

630

*950

 

1800

Sobota

630

**700

 

1800

Nedeľa

700

800

930

1100

1800

 

*Kaplnka Ducha Svätého na Gymnáziu sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice

** Prvá sobota v mesiaci – Fatimská pobožnosť + sv. omša

 

Kancelária Farského úradu - každý pracovný deň od 1500 do 1700

*Okrem prikázaných sviatkov v pracovných dňoch.

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign