Farské oznamy 

Sväté omše: pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00 

sobota: 6:30, 18:00

nedeľa: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00


Úradné hodiny:      pondelok - piatok: 16:00 - 17:00 

                                          (v pracovných dňoch)

Sviatosť zmierenia: polhodinu pred každou sv. omšou 

(v prvopiatkovom týždni už hodinu pred večernou sv. omšou)

 

Adorácia je každú stredu od 15:30 do 17.30

3.5. adorácia Hora Sancta od 20:00 do 21:00

5.5. fatimská pobožnosť o 6:30

6.5. prvonedeľná pobožnosť o 17:30 (ruženec 16:45)

7.5. detské večeradielko o 16:30

20.5. slávnosť birmovania o 8:00

27.5. prvé sv. prijímanie o 9:30 a 11:15

Stretnutie rodičov birmovancov bude vo štvrtok 19.4. v PC.

 

DEŇ SV. BERNADETY


Pri príležitosti 160. výročia lurdských zjavení Panny Márie sv. Bernadete, patrónke našej materskej školy, vás pozývame prežiť spolu s nami Deň sv. Bernadety v nedeľu 22. apríla:

  9:30 sv. omša sprevádzaná spevmi detí CMŠ sv. Bernadety

10:30 ponuka výrobkov z jarnej tvorivej dielne v PC

11:00 kultúrne vystúpenie detí v PC o sv. Bernadete


ANKINA NEDEĽA


V nedeľu 29. apríla našu farnosť navštívi misijný tím z Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Pri nedeľných sv. omšiach nám predstavia život a duchovný profil Anky Kolesárovej, na ktorej blahorečenie sa mesto Košice pripravuje v blízkych dňoch. Po sv. omšiach bude možnosť osobného kontaktu a zakúpenia nových publikácií, či románového spracovania životného príbehu Anky.

 

Záujemcovia o púť Rádia Lumen do Sanktuária Bož. Milosrdenstva v Krakove sa môžu zapísať vzadu pri knihách. Autobus odchádza o polnoci z piatka 4. mája na sobotu 5. mája.

Záujemcovia o púť do Medjugorja sa môžu prihlasovať v sakristii. Termín púte je 20. - 27. augusta.

Každú stredu od 9:30 do 11:00 pozývame mamky s malými deťmi na stretnutie v pastoračnom centre. 

Každú stredu po večernej omši vás pozývame na biblický večer v pastoračnom centre.

Každý štvrtok o 17:30 pozývame deti na nácvik omšových piesní a o 18:00 na sv. omšu za účasti detí.

Každý piatok po večernej omši vás pozývame na kurz Psychológia odpustenia a zmierenia v pastoračnom centre.

KURZ PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO

Všetkých snúbencov a mladých, ktorí uvažujú o prijatí sviatostného manželstva, pozývame na kurz venovaný príprave snúbencov na manželstvo. Odporúčame ho i mladým, ktorí si ešte nestanovili dátum sobáša, ale o ňom uvažujú. Tento kurz tvorí povinnú prípravu na sviatostné manželstvo. Tešíme sa na spoločne prežitý čas venovaný vašej vzájomnej láske.

Prihlasovanie vo farskej kancelárii 

(pondelok - piatok v čase 16:00 - 17:00)

Príprava bude počas troch dní

vždy v sobotu popoludní od 13:00

v pastoračnom centre:

 

21. apríla – 12. mája – 2. júna

Bulletin 15.-22. apríl

Bulletin 9. - 15. apríl

LEKTORI rozpis čítaní 25.2. - 9.4.

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign