Farské oznamy 

Sväté omše: JÚL - AUGUST:

pondelok - sobota:      6:30 a 18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:00, 9:30 a 18:00

19.7. celodenná adorácia 7:00 - 18:00


Úradné hodiny:      pondelok - piatok: 18:45 - 19:30 

                                          (v pracovných dňoch)

Sviatosť zmierenia: vo všedné dni polhodinu pred sv. omšou

6:00-6:30 a 17:30-18:00 

 

Adorácia je každú stredu od 18:30 do 20:00

Pri ukončení poklony o 20:00 prednesieme vaše vďaky a prosby, 

ktoré počas týždňa napíšete a vložíte do košíka vedľa svätostánku.

4.8. fatimská pobožnosť o 6:30

5.8. prvonedeľná pobožnosť o 17:30

stretnutie ružencového bratstva o 16:30

Tí, ktorí ste ochotní prijať do domácností na ubytovanie hostí, ktorí prídu do Košíc na blahorečenie a tí, ktorí ste ochotní pomôcť ako dobrovoľníci a usporiadatelia akcie, prihláste sa podľa pokynov uvedených v bulletine.

FARSKÝ BULLETIN S PROGRAMOM NA JÚL A AUGUST NÁJDETE PRI KAŽDOM VÝCHODE Z KOSTOLA.

LETNÝ TÁBOR PRE DETI


V spolupráci s OZ Deti - Mládež - Rodina 

organizujeme Letný detský tábor 

12. - 17. augusta 2018 

v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch.

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii.


DEŇ FARSKEJ RODINY

Púť rodín do Malej Viesky

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign